Hernieuwbare waterstof en biomethaan, getransporteerd en opgeslagen in gasinfrastructuur, zijn onmisbaar voor het realiseren van een robuust klimaatneutraal energiesysteem tegen de laagste maatschappelijke kosten. Common Futures zet haar expertise op het gebied van hernieuwbare gasmarkten, -beleid en -technologie in om heldere visies te creëren op de systeemrol van hernieuwbare gassen in energietransitie-paden.

 

Biomethaan is een direct beschikbare binnenlandse bron van hernieuwbare energie die kan helpen Europa's afhankelijkheid van (geïmporteerd) fossiel aardgas te verminderen, de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, en zelfs negatieve emissies te genereren. Het kan worden getransporteerd en opgeslagen in bestaande gasinfrastructuur en kan aardgas direct vervangen. Biomethaan is relatief kosteneffectief, hoewel de productiekosten sterk variëren afhankelijk van de grootte van de productie-installatie, de grondstoffenmix en het land van productie. De EU wil de jaarlijkse productie opschalen van 3,5 miljard m3 (bcm) naar 35 bcm in 2030, wat gelijk staat aan 365 TWh. Er bestaat een aanzienlijk duurzaam potentieel, maar om dit te ontsluiten en investeringen in nieuwe productiecapaciteit te versnellen, is een gedeelde visie op de lange-termijnrol van biomethaan in het toekomstige energiesysteem nodig, gebaseerd op een gedegen analyse.

 

Parallel aan biomethaan kan waterstof een belangrijke rol spelen in het toekomstige energiesysteem. Vandaag de dag gebruiken de industrieën in Europa al 10 miljoen ton waterstof. Dit is conventionele waterstof die geproduceerd wordt uit aardgas. We kunnen de komende tien jaar een aanzienlijke groei in de vraag naar hernieuwbare waterstof verwachten, en een mogelijke rol voor koolstofarme waterstof. De EU streeft naar ongeveer 650 TWh binnenlandse aanbod van groene waterstof in 2030, waarvan 50% uit binnenlandse productie en 50% uit import. Hernieuwbare waterstof zal aanvankelijk vooral worden gebruikt in de industrie. Voor de bindende doelstelling van 42% groene waterstof in 2030 en 60% in 2035, zoals opgenomen in de EU Richtlijn hernieuwbare energie (EU-RED), is ongeveer 300 TWh groene waterstof nodig. Waterstof zal waarschijnlijk ook een rol spelen in de productie van regelbare elektriciteit naast grote hoeveelheden variabele elektriciteit uit wind- en zonne-PV. Waterstof kan worden getransporteerd en opgeslagen in bestaande gasinfrastructuur, maar er zullen enkele nieuwe investeringen in infrastructuur nodig zijn.

 

Common Futures ondersteunt klanten bij het analyseren en vormgeven van de toekomstige rol van waterstof en biomethaan in trajecten naar een klimaatneutraal energiesysteem. We analyseren ook de wisselwerking tussen waterstofmarkten en (hernieuwbare) elektriciteitsmarkten. We hebben geholpen bij de oprichting en ondersteuning van het Biomethane Industrial Partnership, een publiek-private samenwerking van de Europese Commissie, 20 EU-lidstaten, en 50 investeerders, producenten en gebruikers in de biomethaansector, met als doel het realiseren van de doelstelling van 35 bcm biomethaan in 2030. Ook ondersteunen we de planning van waterstofinfrastructuur. We werken samen met energiebedrijven, gasinfrastructuurbedrijven, offshore windontwikkelaars, biomethaanbedrijven en overheden.Gerelateerde projecten

Andere focusgebieden