Windenergie op de Nederlandse Noordzee zal snel doorgroeien van 21 GW rond 2030 richting een streefdoel van 50 GW in 2040. Om de infrastructuur voor de inpassing daarvan in goede banen te leiden komt het Ministerie van EZK in de eerste helft van 2024 met een Energie Infrastructuur Plan Noordzee. In een adviesconsortium was Common Futures verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de strategische visie voor dit plan.

 

De strategische visie centreert zich rondom drie hoofdonderwerpen.

  1. Verhouding van offshore productie van elektriciteit en waterstof: Het streefdoel van het aansluiten van 50 GW wind op zee is nu nog niet in zicht. Om dit doel te halen moet er eerst voldoende 'optieruimte' gecreëerd worden: door de mogelijkheden te onderzoeken voor versnelling van elektrische aansluitingen en voor het kosteneffectief realiseren van elektrolyse op zee
  2. Offshore waterstofopslag: er is behoefte aan een integraal programma voor waterstofopslag in zoutcavernes en gasvelden, waarin ook de mogelijkheden op zee worden onderzocht.
  3. Interconnecties – zowel elektriciteit als waterstof: verdere analyses zijn nodig waarin economische en niet-economische factoren worden meegenomen, met extra aandacht voor verbindingen met Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken.

De eindadviezen zijn input voor de ontwikkeling van het EIPN door het Ministerie van EZK, waaronder de planning van de verdere uitrol van de energie-infrastructuur na 2030 en de daaraan verbonden besluitvorming over rolverdeling, marktregulering en wettelijke instrumenten valt. Common Futures heeft hieraan gewerkt in een consortium met Deloitte, Mott MacDonald en Norton Rose Fulbright, in samenspraak met TenneT, Gasunie, EBN en de Ministeries van EZK en I&W.