Gedegen analyse
Creatieve oplossingen
Open dialoog

Wij focussen op de optimalisatie van energiesystemen

In de beginfase bestond de energietransitie uit parallelle activiteiten van individuele actoren op terreinen als de versnelling van hernieuwbare energie, investeringen in infrastructuur en energie-efficiëntie in individuele sectoren. Naarmate de energietransitie versnelt, gaan deze individuele acties elkaar sterker beïnvloeden. Tegelijkertijd wordt de noodzaak om voorzieningszekerheid te garanderen, maatschappelijke voordelen te maximaliseren en publieke steun te behouden steeds belangrijker. Hierdoor ontstaat de behoefte om de transitie vanuit een integraal systeemperspectief te analyseren en te coördineren. Energiesysteemoptimalisatie brengt actoren samen om optimale oplossingen en synergieën te creëren. Het stelt ons in staat om robuuste en flexibele paden te ontwikkelen naar netto-nul emissies binnen enkele decennia. Dit kan efficiëntie opleveren en kosten verlagen.

Hoe we met u werken

De energietransitie vereist een grootschalige uitrol van technologie tegen de laagst mogelijke kosten om maatschappelijke steun te behouden. Om de transitie te versnellen zijn politieke keuzes nodig en samenwerking tussen bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties; op basis van gedegen analyse.

 

Common Futures schept eenvoud na complexiteit. We gebruiken onze kennis over het energiesysteem en beleid om heldere inzichten te creeren op basis van gedegen analyse. Common Futures brengt partijen bijeen om samen oplossingen te ontwikkelen die de transitie versnellen.