Inspirerende
Creatieve
Gedreven
Energietransitie-specialisten
science in hd 8S2RmC POCU unsplash 111895604104

Onze missie

De naam van ons adviesbureau is gebaseerd op het baanbrekende VN-rapport ‘Our Common Future’ (1987), met als centrale boodschap dat wij in onze behoeften kunnen voorzien zonder toekomstige generaties dezelfde kans te ontnemen. Deze boodschap is vandaag nog steeds relevant. 

 

Onze missie is het versnellen van de energietransitie. Wij zijn creatieve strategen, gespecialiseerd in “systeemoptimalisatie”. De transitie bestaat uit een groot aantal variabelen qua energievraag, -aanbod en infrastructuur. Tegen deze achtergrond adviseren wij over een zo soepel mogelijk verlopende transitie, tegen zo laag mogelijke kosten. 

 

Ons werk is gebaseerd op onze kennis van energiesystemen en op jarenlange ervaring in het ondersteunen van grote energiebedrijven, overheden en coalities. Belangrijke elementen in ons werk zijn grondige analyse, het coördineren van energietransitie-coalities en een op kennis gebaseerde  dialoog met beleidsmakers.

Ons
team

 • Ik ben ervan overtuigd dat we de transitie kunnen versnellen richting een kostenoptimaal energiesysteem van de toekomst. Dit vergt gefundeerde beslissingen op basis van gedegen onderzoek en dialoog.
  Daan Peters
 • Ik geloof sterk in het samen creëren van nieuwe oplossingen. Het combineren van hoogwaardige expertise van onze cliënten met onze kennis van het energiesysteem als geheel kan zorgen voor nieuwe manieren om de energietransitie vooruit te helpen.
  Kees van der Leun
 • Ik bouw graag mee aan een efficiënte, en ook eerlijke energietransitie. In dialoog daarover wil ik bijdragen aan maatschappelijk draagvlak voor de transitie, die deze ook weer helpt versnellen.
  Jelle Hofstra
 • Om de energietransitie op een slimme manier te versnellen moeten we keuzes durven maken vanuit een integrale visie op het systeem. Daarbij hebben we de hele waardeketen nodig, met nieuwe en bestaande spelers. Die dialoog wil ik op gang brengen.
  Amy van Groot Battavé