Shaping Change

Klimaatverandering is begonnen. Om onze planeet leefbaar te houden moeten we de uitstoot van broeikasgassen naar nul terugbrengen. Dat kan alleen als we ons energiesysteem veranderen.

Common Futures is een adviesbureau dat de energietransitie wil versnellen. Samen met onze klanten werken we aan het optimaliseren van het toekomstige energiesysteem. ~

Klimaatverandering is begonnen. Om onze planeet leefbaar te houden moeten we de uitstoot van broeikasgassen naar nul terugbrengen. Dat kan alleen als we ons energiesysteem veranderen.

Common Futures is een adviesbureau dat de energietransitie wil versnellen. Samen met onze klanten werken we aan het optimaliseren van het toekomstige energiesysteem. ~

Wij werken voor

Gedegen analyse

Uw rol in de energietransitie is afhankelijk van ontwikkelingen op andere plekken in het energiesysteem. Creatieve oplossingen voor de transitie vragen daarom om grondige analyse, gebaseerd op kennis over het hele systeem.
iStock 111894274904

Creatieve oplossingen

De energietransitie bestaat uit acties van vele partijen. Creatieve oplossingen zijn nodig om de transitie te versnellen. Onze oplossingen houden rekening met de belangen van alle betrokkenen zonder zomaar te kiezen voor de grootste gemene deler.
iStock 1181874282 flipped 111894965359

Open dialoog

Een snelle uitrol van klimaatoplossingen is alleen mogelijk met brede maatschappelijke steun. Om dat te bereiken moeten transitiekosten zo laag mogelijk gehouden worden en eerlijk worden verdeeld. Dit vraagt om heldere keuzes en samenwerking tussen bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. Common Futures brengt partijen bijeen.
dennis moller 946XeVrYO2E unsplash 111894965415

Wij zijn ervan overtuigd dat het mogelijk is om de uitstoot van broeikasgassen binnen 30 jaar naar nul terug te brengen.

Kees van der Leun
Daan Peters

Maak kennis met de energietransitie-specialisten

We bouwen op onze kennis van energiesystemen en op tientallen jaren ervaring in het werken voor grote energiebedrijven, overheden en coalities, waaronder Gas for Climate, de European Hydrogen Backbone en de North Sea Wind Power Hub. Wij ondersteunen onze klanten in de energietransitie. Belangrijke elementen van ons werk zijn baanbrekende analyse,  het managen van energietransitie-coalities en een op kennis gebaseerde dialoog met beleidsmakers.


Over ons