Het realiseren van klimaatneutraliteit in de gebouwde omgeving is een van de meest uitdagende aspecten van de energietransitie. Er zijn vele belanghebbenden, de gebouwenvoorraad is divers en de reductiekosten zijn hoog. Common Futures ondersteunt klanten met het analyseren van de  energiesysteemaspecten van opties om emissies te reduceren. We gebruiken onze expertise op het gebied van energiesystemen en -beleid om heldere visies te creëren op energietransitie-paden voor de gebouwde omgeving, altijd gebaseerd op gedegen analyses. We brengen partijen bij elkaar om strategieën te ontwikkelen en de implementatie te stimuleren.

 

Zo kan een grootschalige uitrol van elektrische warmtepompen in een woonwijk een belangrijke stap zijn in het klimaatneutraal maken van de sector. Zonder voorafgaande hoogwaardige isolatie en andere maatregelen om de vereiste verwarmingstemperatuur te verlagen kan dit echter leiden tot hoge maatschappelijke kosten vanwege de benodigde verbeteringen in het elektriciteitssysteem om de winterpieken op te vangen. Hybride warmtepompen (de installatie van een warmtepomp naast de bestaande gasketel) kunnen een belangrijke rol spelen, door gebruik te maken van de hoge capaciteit van de gasketel om pieken in de warmtevraag op te vangen. Deze kunnen op ieder geschikt moment worden geïnstalleerd, voor of na isolatiemaatregelen, en verminderen de extra benodigde investeringen in het elektriciteitssysteem.

 

Optimalisatie van de energietransitie in de gebouwde omgeving vereist een geïntegreerde systeembenadering en duidelijke kaders om duurzame verwarming te ontwikkelen. Deze moeten rekening houden met lokale, regionale en nationale systeembeperkingen. Common Futures werkt samen met bedrijven, overheden en energieleveranciers aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Onze aanbevelingen zijn besproken in de Tweede Kamer en hebben geholpen het overheidsbeleid vorm te geven en de energietransitie in de gebouwde omgeving te bevorderen.Gerelateerde projecten

Andere focusgebieden