Optimale systeemintegratie van offshore windenergie is essentieel om netto-nul emissies te bereiken tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. Common Futures zet haar expertise op het gebied van (offshore) systeemplanning, en toekomstig aanbod, vraag en interconnectie voor zowel elektriciteit als waterstof in om een duidelijk beeld te krijgen van hoe grote hoeveelheden offshore windenergie geïntegreerd kunnen worden.

 

Offshore windenergie heeft een groot potentieel voor de levering van concurrerende, schone energie. In de EU staat 111 GW aan offshore windenergie gepland voor 2030, wat circa 15% van de elektriciteitsvraag kan dekken. Een groot deel hiervan wordt gerealiseerd in Noordwest-Europa, met name in de Noordzee en de Oostzee.

 

De integratie van deze enorme hoeveelheden windenergie brengt nieuwe uitdagingen met zich mee voor het energiesysteem. Offshore wind heeft een hoge capaciteitsfactor – zo’n 40-45% op de Noordzee - maar kent perioden met hoge productie, afgewisseld met perioden met lage productie; beide kunnen meerdere dagen duren, zelfs over grote gebieden. De elektriciteitsnetten in Europa hebben moeite om de snel toenemende offshore-windcapaciteit bij te houden en er is opslag nodig, bijvoorbeeld om te voorzien in de industriële basisvraag naar elektriciteit en om regelbare elektriciteit te leveren in de perioden met weinig wind. Hernieuwbare waterstof, ook nodig in de energietransitie, kan worden geproduceerd door elektrolyse in perioden met veel wind, en worden opgeslagen in zoutcavernes en mogelijk lege gasvelden. Common Futures begrijpt deze internationale en intersectorale context goed.

 

Bij Common Futures werken we samen met internationale windontwikkelaars en energie-infrastructuurbedrijven om uitdagingen te overkomen en daarbij nieuwe (commerciële) kansen te creëren. Door een systeembrede benadering toe te passen, identificeren we synergieën tussen sectoren en energiedragers die kunnen helpen de energietransitie te versnellen, de maatschappelijke kosten ervan te minimaliseren en de voorzieningszekerheid te waarborgen.Gerelateerde projecten

Andere focusgebieden